...

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kuruluş

Fakültemiz, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler bölümünün seçmeli İngilizce hazırlık sınıfı olup, eğitim dili Türkçedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına alınacak öğrencilerle aktif hale gelecektir.

Bölümün Amacı

Uluslararası İlişkiler Bölümünün temel amacı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek öğreciler yetiştirmektir.

Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezunları İstihdam Olanakları

Uluslararası İlişkiler mezunları kamu kurumlarında, özel sektör alanlarında ve akademik personel olarak istihdam edilebilirler.